Asistență pentru începerea unei afaceri

Asistență și consultanță privind realizarea unei investiții în România; Întocmirea planurilor de afaceri și a studiilor de fezabilitate; Obținerea documentelor pentru înființarea unei firme (acte constitutive, certificate fiscale, autorizații de functionare); Realizarea procedurilor de înregistrare fiscală; Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli; Organizarea și ținerea evidenței contabile

Salarizare

State de plată, salarii; Întocmirea și înregistrarea declarațiilor pentru asigurari sociale (șomaj, CAS); Întocmirea și înregistrarea contractelor de munca și întermedierea operațiunilor la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM); Întocmirea fișelor fiscale pentru angajați, la sfârșit de an; Obținerea permiselor de muncă pentru străini

Contabilitate

Contabilitate financiară; Contabilitate de gestiune; Contabilitatea imobilizarilor; Întocmirea bilanțului contabil, a declarațiilor privind taxele si impozitele; Întocmirea situațiilor financiare adecvate la specificul activității, în conformitate cu normele legale, inclusiv standardelor internaționale; Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli; Alte servicii și lucrări financiar–contabile solicitate.

Consultanță fiscală

Analiza fluxurilor financiare și a situației cash-flow; Analiza situației datoriilor și creanțelor; Consultanța și asistența pentru emiterea, recepția, arhivarea documentelor și organizarea contabilității primare; Acordarea de asistență și consultanță privind inventarierea patrimoniului; Acordarea de asistență și consultanță pentru organizarea departamentului financiar-contabil, a compartimentului de audit intern (circuitului și controlul documentelor și a politicilor financiar-contabile).

Expertiză contabilă

Expertiza contabilă reprezintă ideea de exprimare liberă a punctului de vedere al expertului în ceea ce privește obiectivele sau faptele asupra cărora s-a dispus expertiza, cuprinzând nu numai rezultatul examinarii faptelor din punctul de vedere al exactitații formale și materiale, dar și parerea expertului asupra cauzelor și efectelor în legătură cu obiectul supus cercetarii sale.